اخبار برگزیده

هفته محیط زیست

ما ناراحتیم .ناراحت زمین . ناراحت آسمان .لایه اوزون که از دست بی مسئولیتی ما آدمها به ستوه آمده و همچنان می شود. آسمان هم آسم گرفته . زمین سرش گیج می رود نبض دریاچه ها و تالاب ها کند می زند آدمها شوخی شوخی زباله پرت می کننند و حیوانات مظلوم جدی جدی می میرند .

بسیاری از حیوانات هم که نسل آهستند و از این به بعد باید رد پایشان را در عها و دایره المعارف ها دید .شوخی نیست جدی جدی حال سیاره زمین خوب نیست .اماانی هستند که تشنه آموختن راه بهتر مدارا با زمین هستند وانی هم هستند که تشنه یادگرفتن.

مهمان موسسه آوای درنای خاکستری بودیم و اعضای خوب مراکز 3 و 6 اراک به طور مشترک میزبان برنامه بودند همکاران این موسسه اعضای مراکز را از حال و روز زمین ،دریا و حیوانات آگاه د کمی درباره حیوانات و انقراضشان حرف زدند و البته مهمان شاهینی با خودشان آورده بودند به نام دلیجه تا اعضا آن را از نزدیک بشناسند و لمسش کنند . از جمع آوری و تفکیک زباله حرف زدند از ریزگردها و...صحبت د و در پایان اعضا پیامهایی در ارتباط با  حفظ محیط زیست بر روی بادکنک هانوشتند. همچنین اعضا به زمین بخشنده کمک د و چند بذر کاشتند و قول د که مواظبشان باشند و به موقع به آن آب بدهند یاد بگیرند برای زمین بکارند و اکسیژن را برای بشر به هدیه بیاورند .

در پایان اعضا با هم پیمان بستند و هم قسم شدند تا از زمین مراقبت کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هفته محیط زیست

هفته محیط زیست

هفته محیط زیست

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها